Intèrprets del Món

És un servei que va començar l’any 2000 amb convenis en l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, Entitats Municipals i Privades. Va dirigit a Ajuntaments, Hospitals, Serveis Socials, Escoles, Serveis d’atenció al públic, Serveis d’atenció al ciutadà, Serveis d’atenció a persones nouvingudes, Empreses Municipals i Privades,…

S´ofereix:

   • INTERPRETACIÓ
    • 1. Servei d’interpretació presencial:
    • 2. Servei d’interpretació presencial jurada:
    • 3. Servei d’interpretació telefònica:
    • 4. Servei d’interpretació i interpretació telefònica en horari nocturn o festiu:

    Si voleu obtenir informació personalitzada o contractar aquest servei, ho podeu fer a l´adreça de correu electrònic: interprets@interpretsdelmon.cat

   • VIDEO-CONFERÈNCIA                       
    • 5. Servei de vídeo-conferència: (CREAT EN L’ÈPOCA DEL COVID-19)                Si voleu obtenir informació personalitzada o contractar aquest servei, ho podeu fer a l’adreça de correu electrònic: video-conferencies@interpretsdelmon.cat
   • MEDIACIÓ
    • 6. Mediació intercultural-sociosanitària-escolar-familiar-violència de gènere- de conflictes:                                                                                                Si voleu obtenir informació personalitzada o contractar aquest servei, ho podeu fer a l´adreça de correu electrònic: mediadors@interpretsdelmon.cat

 

Reds Socials