Intèrprets del Món

És un servei que va començar l’any 2000 amb convenis en l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, Entitats Municipals i Privades. Va dirigit a Ajuntaments, Hospitals, Serveis Socials, Escoles, Serveis d’atenció al públic, Serveis d’atenció al ciutadà, Serveis d’atenció a persones nouvingudes, Empreses Municipals i Privades,…

S´ofereix:

   • INTERPRETACIÓ
    • 1. Servei d’interpretació presencial:
    • 2. Servei d’interpretació presencial jurada:
    • 3. Servei d’interpretació telefònica:
    • 4. Servei d’interpretació i interpretació telefònica en horari nocturn o festiu:

    Si voleu obtenir informació personalitzada o contractar aquest servei, ho podeu fer a l´adreça de correu electrònic: interprets@interpretsdelmon.cat

   • MEDIACIÓ
    • 5. Mediació intercultural-sociosanitària-escolar-familiar-violència de gènere-

                  de conflictes:                                                                                                                          Si voleu obtenir informació personalitzada o contractar aquest servei, ho podeu fer a l´adreça de correu electrònic: mediadors@interpretsdelmon.cat

  • TRADUCCIÓ
   • 6. Servei de traducció escrita:
   • 7. Servei de traducció escrita jurada:
   • 8. Galerades

   Si voleu obtenir informació personalitzada o contractar aquest servei, ho podeu fer a l´adreça de correu electrònic: traductors@interpretsdelmon.cat

  • FORMACIÓ
   • 9. Seminaris:

   Si voleu obtenir informació personalitzada o contractar aquest servei, ho podeu fer a l´adreça de correu electrònic: formacio@interpretsdelmon.cat

  • TÈCNICS D’ACOLLIDA
   • 10. Persones nouvingudes:

   Si voleu obtenir informació personalitzada o contractar aquest servei, ho podeu fer a l´adreça de correu electrònic: acollida@interpretsdelmon.cat

  • ACOMPANYAMENTS
   • 11. Persones nouvingudes o de pas per, o per a una situación especial:

   Si voleu obtenir informació personalitzada o contractar aquest servei, ho podeu fer a l´adreça de correu electrònic: acompanyaments@interpretsdelmon.cat

 

Reds Socials