Formació

9. Servei de formació:
Aquests seminaris de formació 
són un nou model d’aprenentatge innovador i de manteniment, organitzat i sistematitzat a través d’experiències planificades, per ampliar els coneixements tècnics i actituds dels agents socials en temes de migració.

La migració és un aspecte viu, marcat pels factors d’acceleració, canvis en els orígens, diferents estructures per sexe i edad del flux, la irregularitat de la seva distribució, i el, a on, quan, com, qui i perquè de la seva aparició.

És per això, que us oferim els seminaris:

 1. ASPECTES  PRÀCTICS  RELATIUS  AL  DRET  DE  LA  PROTECCIÓ  INTERNACIONAL (ASIL i REFUGI)
  • Referència al règim jurídic regulador.
 • Concepte d’asil. Motius de persecució: els seus agents i causes.
 • Concepte d’apatrídia: règim jurídic regulador.
 • A on, com, quan i qui pot sol·licitar la Protecció Internacional i/o l’Apatrídia. Efectes de la sol·licitud i documentació.
 • Serveis Socials i Acollida dels sol·licitants de Protecció Internacional i/o d’Apatrídia.
 • Procediment en Frontera i procediment en Territori: les seves fases i efectes.
 • Causes d’admissió/inadmissió de la Protecció Internacional. Efectes.
 • Tramitació o instrucció: modalitats.
 • Concessió de la Protecció Internacional, de la Protecció Subsidiària o de l’autorització per a romandre a Espanya: significat, efectes. La denegació: efectes.
 • Referència al Control Jurisdiccional de les resolucions definitives dictades en aquesta matèria.

2.   LA  DONA  MUSULMANA  i  LA  VIOLÈNCIA  DE  GÈNERE

 • Definició de l’Islàm: pilars de l’Islàm, el Coran, les dones del Profeta.
 • L’ Origen de la cultura musulmana.
 • La immigració femenina a Catalunya i la posició de la dona.
 • L’Islàm al món musulmà: País d’origen.
 • Violència de gènere en dones musulmanes: Marroc, Pakistan, Iran,…
 • Codi Civil
 • Matrimoni. La Vida Familiar. El divorci.
 • Causes ecomòniques – culturals: La crisi (factor de violència de gènere).
 • Conclusions.

Aquests es poden impartir a les vostres dependències, els dies que us siguin més escaients i oportuns (també dissabtes, diumenges i festius).

Si voleu obtenir informació personalitzada o contractar aquest servei, ho podeu fer a l´adreça de correu electrònic: formacio@interpretsdelmon.cat

Reds Socials

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *