Mediació

  • 5. Servei de mediació:
    La mediació consisteix en una acció de conjunt que afavoreix la integració dels immigrants i la seva inclusió en la societat d’acollida a un nivell d’igual dignitat. Al costat de la dimensió personal de la mediació, està llavors aquella col·lectiva, que inclogui grups i associacions que facilitin una veritable i pròpia integració social. La mediació, així considerada, és l’ànima de la política migratòria i de la mateixa integració perquè, col·locant-se al final d’aquelles decisions que tenen una naturalesa preferentment instrumental, porta a preguntar-se sobre el significat de la convivència de persones de cultures diferents i té un ús per a fomentar les possibilitats d’una cadena functional enriquidora.
    La mediació és considerada com un art i implica el «saber fer», amb unes aptituds per a una gestió que moltes vegades sobrepassa la simple adquisició de tècniques per a la resolució de conflictes Es pot catalogar el servei de mediació com a reparador de relacions socials per a poder establir noves relacions entre individus, moltes vegades de diferents cultures i ètnies.                                                                                      És per això que incorporem aquest servei en l’àmbit cultural, intercultural, socio-sanitari, de conflictes, escolar (blog entrada 11 de maig de 2013), familiar i violècia de gènere.

Si voleu obtenir informació personalitzada o contractar aquest servei, ho podeu fer a l´adreça de correu electrònic: mediadors@interpretsdelmon.cat

Reds Socials

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *